Trots zijn = Trots vieren

Wij hebben het mooiste vak van de wereld, Laten we dat dan ook uitstralen. Trots op ons beroep en vereerd dat je het kan. Want wie zou jou nu over kunnen nemen?


De leerkracht legt de basis aan het bestaan van een individu in een groep. Wij hebben een vak wat moeilijk geautomatiseerd kan worden. Onze skills zijn meervoudig. Uitleggen, stimuleren, luisteren, oplossingen bedenken, leiden, begrijpen, verslaglegging, voorbeeldfunctie, etc.

Op onze de borst slaan en schreeuwen hoe goed wij zijn, is niet aan ons besteed. Maar andersom, zeggen hoe zwaar het is, geeft ook niet het wenselijke effect. “Wij zijn op zoek naar waardering; in respect én in financiën”. Hoe zouden wij er voor kunnen zorgen dat men weet wat wij doen, wat wij betekenen en wat wij waard zijn….

Ik denk dat de oplossing zit in het kleinschaliger denken en beleven. Anders dan in het bedrijfsleven kun je je voldoening niet halen uit cijfers of bonussen. Sommige leerkrachten verwachten de waardering van de ouders (in de vorm van Merci doosjes met een verjaardag of einde schooljaar). Het gevolg, als je dit niet krijgt, is vaak de conclusie dat je dus minder goed werkt dan vorig jaar of dan bijvoorbeeld een collega. Totale nonsens natuurlijk, maar ja… waar haal je dan de waardering uit?

Vier de successen! Juist op micro niveau. Jij hebt als leerkracht de sleutel in je handen door het gevolg van jouw skills te vieren. Is er een week geen ruzie geweest? Kent 80% de tafels uit hun hoofd? Hebben we allemaal een presentatie gehouden? Is er deze week niemand gepest? Als je met de kinderen de trots-momenten viert, hoe klein ook, geeft dat jou direct de waardering. Mijn ervaring is dat dit niet voelt als extra werkdruk 🙂

Dat je niet van de daken schreeuwt dat jij de beste meester/juf bent, dat siert je. Maar in jouw groep mag je natuurlijk wel je trots (de vorderingen van de kinderen) vieren.

Links:

Mocht je niet meer weten wat jou zo bijzonder en geschikt maakt voor het onderwijs?

Interpersoonlijk competent
 • het leiden en begeleiden van leerlingen
 • het sturen en volgen van leerlingen
 • confronteren en verzoenen
 • conflicten oplossen
Pedagogisch competent
 • leerlingen laten weten dat ze erbij horen en welkom zijn
 • leerlingen laten weten dat ze gewaardeerd worden
 • leerlingen leren op een respectvolle manier met elkaar omgaan
 • leerlingen uitdagen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar
 • leerlingen naar vermogen zelfstandig kunnen laten werken
Vak- en didactisch competent
 • lessen (leerinhouden) afstemmen op de leerlingen en rekening houdt met individuele verschillen van de leerlingen
 • leerlingen motiveren voor hun leertaken, uitdagen om er het beste van te maken en hen helpt om de leertaken met succes af te ronden
 • leerlingen leren leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen
Organisatorisch competent
 • leerlingen weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief
 • leerlingen weten wat ze moeten doen, hoe en met welk doel ze dat moeten doen
Samenwerken met collega’s
 • goed met collega´s communiceren en samenwerken
 • een constructieve bijdrage leveren aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg
Samenwerken met de omgeving
 • goede contacten onderhouden met de ouders van de leerlingen
 • goede contacten onderhouden met andere mensen en instellingen die ook te maken hebben met de leerlingen
Reflectie en professionele ontwikkeling
 • goed weten van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen uitgegaan dient te worden.
 • goed beeld hebben van eigen competenties, je sterke en zwakke kanten
 • op een planmatige manier verder ontwikkelen

[zombify_post]


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

47