Beëindigen van de schoolstrijd

Het is na ruim honderd jaar wel eens tijd voor een verbouwing van het onderwijsbestel. Of in elk geval voor een serieuze heroverweging ervan.


Misschien is het een idee om de kosten van de verzuiling eens goed in beeld te brengen. Vraag is uiteraard of de PO-raad het aandurft. Er zitten immers mensen aan tafel die grote belangen hebben bij de huidige verdeling van de gelden.

Schoolbus

De verzuiling, die miljarden kost, heeft ertoe geleid dat er een zeer kostbaar kleinschalig scholenbestand is ontstaan. Voor basisonderwijs aan pakweg 1.500 leerlingen worden soms wel vijftien basisscholen in de lucht gehouden. Veelal vanuit de verschillende zuilen. Die leerlingen zouden ook naar drie grote scholen kunnen gaan. Scheelt twaalf schoolgebouwen, twaalf directeuren en heel veel bestuurskosten.

En het stoppen van het betalen van geld aan schoolbesturen van welk geloof dan ook levert daarnaast een bijdrage aan de versterking van het onderwijs én brengt meer samenhang in de samenleving. Die drie scholen kunnen gekwalificeerde expertise aantrekken voor de ondersteuning van de leerkrachten. Dat vermindert de werkdruk en vergroot de kwaliteit van het onderwijs. En ja, kinderen komen dan met de schoolbus naar school. Net zoals in veel andere landen.‘Na meer dan honderd jaar is het tijd voor een verbouwing van het onderwijsbestel’

Laat kinderen zien dat je het beste met hen voor hebt, dat je met je tijd meegaat en dat je meer bereikt door met elkaar in gesprek dan door te blijven volharden in de standpunten uit 1917. Het is na ruim honderd jaar wel eens tijd voor een verbouwing van het onderwijsbestel. Of in elk geval voor een serieuze heroverweging ervan. Een kosten-batenoverzicht kan daarbij een eerste aanzet zijn.

Bron:https://fd.nl/opinie/1296125/versterk-het-onderwijs-door-de-schoolstrijd-te-beeindigen


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

36