Gevluchte leraren

Een schoolbestuur in Amsterdam, 16 scholen, en een bureau (gericht op werving en selectie) is een pilot gestart met 10 gevluchte leraren.


Laat gevluchte leraren uit bijvoorbeeld uit Syrië en Turkije meedraaien in de klas. Ondertussen volgen ze intensieve taal- en onderwijstrainingen. Zo moeten ze worden klaargestoomd om uiteindelijk als zelfstandig leraar aan de slag te kunnen.

Een schoolbestuur in Amsterdam, 16 scholen, en een bureau (gericht op werving en selectie) is een pilot gestart met 10 gevluchte leraren. Dit moet uitwijzen of hoogopgeleide statushouders misschien een klein deel van het enorme lerarentekort in Amsterdam op kunnen lossen.

Lesgeven is geen probleem.. het is de taal.

De Nederlandse taal is het grootste struikelblok. Lesgeven kunnen ze, sommigen hebben bovendien een lesbevoegdheid die ook in Nederland erkend is. Het is voor nieuwkomers vrijwel onmogelijk om op eigen houtje het onderwijs binnen te komen. Dit terwijl er een tekort is…

De initiatiefnemers hopen dat de deelnemers na afloop van het traject als zijinstromer aan de slag kunnen, of als onderwijsassistent. Ook verder studeren aan een lerarenopleiding is een mogelijkheid.

De verschillen tussen het onderwijs in Syrië en Nederland zijn groot, ziet Alkhateeb. “In Syrië gaan de kinderen naar school als ze zes jaar zijn. Hier hebben ze meer vrijheid, meer materialen en er wordt meer samengewerkt. Ook het systeem is anders. In Syrië werd gewerkt aan een nieuw onderwijssysteem, maar door de oorlog is dat stilgelegd.”

Bron: https://www.nu.nl/economie/5828628/basisscholen-doen-proef-met-inzet-vluchtelingen-tegen-lerarentekort.html


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

19