Ethische code

Bijna elke beroepsgroep heeft een ethische code. Een professionele blik op het zijn van leerkracht en welke (leer)houding dit van jou vraagt, helpt het zijn van prof


De ‘ethiek’ in het leraarschap is tot nu toe nog oningevuld gebleven. Hoe komen we aan zo’n invulling? In de praktijk gebruiken we begrippen als normen, regels, idealen, waarden en deugden om de morele dimensie van leven en werk uit te drukken. Een dominante benadering van beroepsethiek gaat ervan uit dat ethiek een verzameling professionele normen betreft die in een code zijn gegoten en door commissies worden gehandhaafd.

Het hebben van een ethische code basisonderwijs is stap 1. Uiteraard hoort het handhaven er, als stap 2, bij. Het zou zowel het imago van de leerkracht als de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Niet enkel de regeltjes op papier… maar vooral dat we er over na hebben gedacht, op een professionele manier. Wellicht helpt het ook de werkdruk verminderen als je als leerkracht weet wat er specifiek van je wordt verwacht. Ik zou mij als leerkracht er enorm door gesteund voelen.

Het is toch raar dat zelfs kappers (no offense) een ethische code hebben, maar het basisonderwijs niet… Lets fix this!

Links

  • https://www.juf-judith.nl/recensie-beroepsstandaard-gedragsspecialist/
  • http://www.onderwijsethiek.nl/category/documenten/
  • http://www.onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2008/04/ei_code.pdf
  • https://beroepseer.nl/images/stories/documenten/Leraren_met_karakter_W_Sanderse.pdf

[zombify_post]


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

15