Lerarencollectief

Een beroepsvereniging voor leraren om zo te voorkomen dat er in de polder vooral over leraren wordt gepraat en niet met leraren.


Een beroepsvereniging voor leraren om zo te voorkomen dat er in de polder vooral over leraren wordt gepraat en niet met leraren.

Leraren proberen zich al jaren daadkrachtiger te organiseren. In tegenstelling tot de zorg lukt dit maar niet, concludeerde hoogleraar en rasbestuurder Alexander Rinnooy Kan eind vorig jaar. Hij pleitte al in 2007 voor een vereniging die de belangen van leraren op landelijk niveau kan behartigen.

Vakbonden, vakvereniging van docenten en sectorraden die onderwijsbestuurders vertegenwoordigen, hebben het vacuüm niet kunnen opvullen. Ook eerdere initiatieven zoals het Lerarenparlement en de Onderwijscoöperatie zijn mislukt. Het resultaat is een ‘zeer verdeelde beroepsgroep’, schreef onderwijsminister Arie Slob vorige week aan de Tweede Kamer. Hij vindt dat leraren zelf het voortouw moeten nemen om zich te verenigen.

Een lerarenvereniging is niet te verwarren met de vakbond zoals PO in Actie. Waar deze bond zich hard maakte voor een beter salaris en minder werkdruk, wil de lerarenvereniging zich vooral richten op kwaliteitseisen, beroepsethiek en de lesstof in de klas.

Vertrouwen

De kans dat het lukt om een succesvolle beroepsvereniging voor alle 450.000 leraren te starten…. Volgens van de Ven is het zaak eerst te kijken of er genoeg steun is voor één brede beroepsvereniging.

Een beroepsvereniging kan vakbonden sterker maken. ‘De beroepsvereniging gaat geen eigen agenda voeren overarbeidsvoorwaarden. De vakbonden houden dus genoeg bestaansrecht.’ Aldus van de Ven. Bovendien kan een vereniging ook leraren mobiliseren die geen lid zijn van de vakbond.

BRON: https://fd.nl/economie-politiek/1292835/po-in-actie-wil-polder-opschudden-met-nieuwe-lerarenbeweging?utm_medium=social&utm_source=twitter&campaign=SHR_ARTT_20190313&utm_content=economie-politiek


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

30