Stagiair draait heel schooljaar mee

3 studenten van de lerarenopleiding lopen een heel schooljaar stage en zijn een volwaardig lid van het team. In Belgie werkt het reeds. Stagiair Sammy en directeur Dirk zijn enthousiast.


Het academiejaar van Sammy begon al eind augustus: de eerste personeelsvergadering. “De andere studenten in de lerarenopleiding genoten nog volop van hun vakantie terwijl ik op 1 september al voor de klas stond. Ik draai van 1 september tot 30 juni mee als volwaardig lid van het team. Uitslapen na een nachtje stappen, is er dus niet bij als je als student voor dit werkplektraject kiest.”

3 dagen stage, 2 dagen hogeschool

De eerste 2 weken draaien deze pionierende stagiairs in het proefproject voltijds mee in het eerste leerjaar. Het hele schooljaar lang worden ze op maandag, dinsdag en vrijdag in De Wereldreiziger verwacht. Op woensdag en donderdag volgen ze les op de hogeschool. Tijdens de stageperiodes van de ‘gewone’ studenten lopen ze ook voltijds stage in een klas van de stageschool De Wereldreiziger.

Dirk, directeur De Wereldreiziger: “Ik was gemotiveerd om het helemaal anders aan te pakken want ik investeerde veel in opleiding vooraleer een nieuwe leraar rendeert.”

Wat dan met de vakken die ze missen? De hogeschool bekijkt met de stageschool welke delen van het curriculum die laatste kan invullen met training en coaching. Sammy: “Voor de vakken die we niet op de hogeschool volgen, krijgen we een vervangtaak op onze stageschool. En de echte stageweken blijven behouden.

“leraren in opleiding echt laten proeven van de job”

Door leraren in opleiding echt laten proeven van de job, volledig meedraaien in een schoolwerking en zo voorkomen dat startende leraren uit het onderwijs stappen. Dirk: “Ik was gemotiveerd om het helemaal anders aan te pakken, want ik investeerde vroeger zelf veel tijd in opleiding om nieuwe leraren te laten renderen.”

“Je hebt natuurlijk het liefst een starter die het allemaal vanaf dag 1 onder de knie heeft. Maar dat is niet de realiteit. Zeker in een grootstedelijke context: je moet met tolken werken, met ouders over gender spreken, gedragsproblemen aanpakken, een goed rapport schrijven … Zonder goede ondersteuning zinken veel pas afgestudeerde leraren weg. En sommigen denken: ik heb een diploma, ik moet niet meer bijleren.”

“Bovendien heb je als school 3 extra werkkrachten gedurende het hele schooljaar. Dat is mooi meegenomen. Je leert als school ook beter om stagiairs en starters te ontvangen en begeleiden. En die jongere collega’s dragen ook bij aan de schoolvisie.”

Stage in de echte wereld

Toch wel intensief zo’n stage? Sammy: “Als je wil deelnemen aan het werkplektraject, moet je een motivatiebrief schrijven en op sollicitatiegesprek komen. Net echt dus. Ik heb al een gezin en werkervaring. Ik wilde actie, de schoolbanken loslaten en in de echte wereld staan. De collega’s kunnen ook alles aan ons vragen: zwemmen begeleiden, mee op weekverblijf gaan, de klas overnemen als er iemand ziek is, het betere knip- en lamineerwerk … Op elk overleg zijn we erbij. Zo bouw je natuurlijk massa’s ervaring op. Ik heb ook al ‘nee’ leren zeggen.”

Ex-student lerarenopleiding Sammy: “Studenten op de hogeschool buigen zich over cases, terwijl wij echte kinderen voor onze neus hebben.”

Echte leerlingen in plaats van cases

De voordelen liggen voor het rapen volgens Sammy: “Studenten op de hogeschool buigen zich over cases, terwijl wij echte kinderen voor onze neus hebben. In plaats van een observatieopdracht van 2 weken volgen wij een kind een schooljaar lang. Zo is het veel gemakkelijker om keuzes te begrijpen of een werkplan op te stellen. Je leert het reilen en zeilen van een school echt kennen. En je mag een jaar lang fouten maken in een veilige omgeving. Ik had ook nog nooit contact gehad met onderwijs in een grootstedelijke context. De Wereldreiziger was met zijn 66 talen een eyeopener van hier tot aan de Himalaya.”

Voorsprong

De studenten lerarenopleiding in het werkplektraject starten met heel wat ervaringsvoorsprong aan hun loopbaan, vindt Dirk. “Ze leren nadenken in een zelfsturend team, doen mee aan visieontwikkeling en knappen niet af op een moeilijke uitdaging. Ze voelen zich meer bekwaam en krijgen daardoor meer rust. Ze weten dat ze het kunnen. Ook later.”

Sammy staat nu in haar eigen tweede leerjaar in een superdiverse school in Borgerhout. “Ik voelde me helemaal klaar voor het echte werk. Ik sta hier met meer vertrouwen. Uiteraard loop ik als beginnende leraar nog tegen heel veel aan. Maar zonder de stage-ervaring van vorig schooljaar, zag ik nu allicht door de bomen het bos niet meer.”

BRON: https://www.klasse.be/122187/studenten-lerarenopleiding-heel-jaar-op-stage/?fbclid=IwAR35ZLU7o6p5m-R4KsDucSwzrVeXzKcV7C5BbUEhVwIEUEhxsmuhHSpNjcobonnetjes


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

38