Werkleertraject

Mijn oplossing voor het lerarentekort voor de komende acht jaar is dus een aanvulling op alle andere oplossingen. Het is een werkleertraject aanbieden.


De PABO-opleiding is een prima instituut, maar als je zoals onze nieuwe stichting geen opleidingsscholen hebt, [er zijn niet meer studenten te verdelen] heb je een probleem. Je kunt aan de slag met zij-instromers, maar die zijn er ook niet voldoende te vinden. Daarnaast hebben we de komende acht jaar gewoon een groot gat tussen het aantal benodigde mensen en de capaciteit van de PABO’s.

Daarnaast leren mensen verschillend. Wat de PABO’s doen, is prima voor veel studenten. We hebben ook talenten, die leren door te doen. Hoe vaak horen we niet dat PABO-studenten vertellen dat ze in hun eerste werkjaren pas echt leren wat het vak in houdt. Ze hebben bijvoorbeeld niet geleerd om een opbrengstenanalyse te maken en verbeterplannen te ontwikkelen.

Nu zijn er genoeg mensen met een bijna aangeboren talent om leerkracht te zijn. Je moet groepsdynamiek kunnen aanvoelen, relatie met kinderen op kunnen bouwen en natuurlijk overwicht hebben om leiding aan de groep te geven. Vooral lef hebben om te doen en openstaan voor feedback van je collega’s. Oftewel dagelijks willen leren.

Mijn oplossing

Mijn oplossing voor het lerarentekort voor de komende acht jaar is dus een aanvulling op alle andere oplossingen. Het is een werkleertraject aanbieden aan Havisten, VWO-ers en MBO-ers met talent. Om te bepalen of ze geschikt zijn voor dit traject, lopen ze drie dagen mee op drie verschillende scholen van onze stichting. Geven daarna een proefles om te laten zien dat ze met een groep kinderen kunnen werken. Als wij er geloof in hebben, mogen ze starten in een groep 5 op een school met een parallelgroep, die wordt aangestuurd door een ervaren leerkracht. Deze verzorgt de planningen voor beide groepen in samenwerking met de leerkracht in opleiding en is maatje van de nieuwe collega. De nieuwe medewerkers krijgen betaald als onderwijsassistent. Ze krijgen een puntenboekje met vaardigheden die afgetekend worden door een bovenschoolse praktijkbegeleider. Twee avonden per week krijgen ze les van mensen uit de praktijk. Voor onze stichting leiden we jaarlijks ongeveer vijf nieuwe medewerkers op, omdat wij de komende jaren jaarlijks vijf vacatures niet vervuld lijken te krijgen. Na twee jaar diplomeren ze binnen onze stichting en krijgen een baan als startende leerkracht en worden ze ook zo betaald. Ze volgen na deze twee jaar de gymopleiding aan een hogeschool en krijgen nog twee jaar lang ondersteuning. Daarna kunnen ze kiezen voor onderbouw of bovenbouw. Voor de studenten zijn er geen studiekosten. Ik hoef geen subsidie vanuit het ministerie. Ik wil alleen vanuit het ministerie een akkoord dat dit diploma voor de mensen na vier jaar ook geldig is buiten de stichting. We doen niet aan verslagen. Het portfolio bestaat uit foto’s van resultaten. Daarnaast vinden begeleidingsgesprekken met de bovenschoolse praktijkbegeleider plaats. In Dronten zouden we samen met andere besturen op deze wijze jaarlijks 20 leerkrachten kunnen opleiden. Als alle besturen op deze manier het aantal benodigde leerkrachten gaan opleiden, is het lerarentekort meteen opgelost. Besturen staan bij verhuizing van sommige van deze leerkrachten garant als referent voor hoogstaand kwalitatief opgeleid personeel. Daar moeten we van elkaar op aan kunnen. Niet iedereen kan dit. Een goede screening door besturen is dus belangrijk. 

Dilemma’s.

  • Huidige leerkrachten kunnen het als een devaluatie van hun diploma ervaren. De keuze is geen mensen voor de klas of deze mensen erbij om het lerarentekort op te lossen.
  • Het ministerie beoordeelt deze mensen als niet gekwalificeerd personeel. De inspectie zal dus deze leerkrachten als de beste leerkrachten moeten gaan beoordelen.

Werkt deze oplossing ook voor de zorg?

 Ja, het is niet nieuw. In de zorg heeft het jaren zo gewerkt. In de zorg zou ik zeggen, start opnieuw de in service opleiding op en laat personeel meteen werken. Benader Havisten en VWO-ers actief en laat ze na een intake en meeloopmoment direct aan het werk gaan met twee studieavonden per week. Er is zo veel werk wat deze mensen de huidige verpleegkundigen meteen uit handen kunnen nemen. De vaardigheden leren ze door het puntenboekje af te tekenen. Waarom zou het in Spanje wel kunnen en in Nederland niet? Het kon in Nederland twintig jaar geleden ook en dat zijn fantastische verpleegkundigen geworden.

Tenslotte.

Is dit korte verhaal compleet. Nee, natuurlijk niet. Kan je een heleboel haken en ogen verzinnen? Ja, maar zo wil ik niet denken. Ik zie het als kansen om het ontstane probleem onmiddellijk op te lossen. Is het bewezen dat het werkt of een experiment? Het is geen experiment. In de verpleging heeft de opleiding er jaren zo uitgezien en het is bewezen dat het werkt. In mijn ogen is de balans te veel doorgeslagen naar theorie en instituut school. Je kunt daarnaast ook mensen goed opleiden in een praktische setting. Laten we niet meer zo veel praten, maar het gewoon gaan doen!

[zombify_post]


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

19