Beleidsmakers verplicht voor de klas, als leerkracht verplicht beleid maken.

De samenhang tussen beleid en praktijk wordt veel beter geborgd als je als beleidsmaker ook regelmatig met je voeten in de klei staat, en vice versa.


Beleid en praktijk kan veel beter op elkaar afgestemd worden. Nu wordt vaak van hoger hand iets het onderwijs in geduwd. Of krijgen initiatieven uit het veld geen plek in het beleid. Denk bijvoorbeeld aan het lerarenregister.

Als beleidsmakers verplicht worden een bijdrage te leveren aan het onderwijs in de klas, zien ze wat er daadwerkelijk gebeurt in de klas. 

Andersom zouden leerkrachten allemaal op een bepaald moment een rol moeten krijg in vormen van beleid. Deze ‘uitwisseling’ helpt beide kanten; de onderwijzers snappen beter hoe beleid gevormd wordt, de beleidsmakers zien wat er in de praktijk daadwerkelijk nodig is.

[zombify_post]


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

85