Meer beweging op de (voor)school: gym en dans.

Beweging is essentieel voor de brede ontwikkeling van kinderen. Voor de fysieke-, emotionele- en mentale gezondheid, voor het welbevinden en de leerprestaties.


“Kinderen gaan 27 uur per week naar school en daarvan moeten ze 23,5 uur zitten,” gaf Fons Peereboom van de Sint Jozefschool in Lisse onlangs aan in het kindervragenuur (2018) in de tweede kamer. Op zijn vraag aan minister Slob waarom er zo weinig tijd is voor sport en beweging op school, klinkt applaus uit de zaal. Nederlandse kinderen bewegen buiten schooltijd genoeg, maar tijdens schooltijd zitten ze te veel stil.  

Scholen willen dolgraag (meer) gym- en bewegingslessen aanbieden. Om alle kinderen op de basisschool drie keer per week gymles te kunnen geven, zijn er 2200 nog gymzalen nodig en 5800 vakdocenten. Het Mulier instituut onderzocht dit in 2017 al, in opdracht van de PO raad. Het LIJKT onmogelijk, maar als het bewegingsonderwijs in de volle breedte wordt gezien, kunnen dansdocenten ook ingezet worden zodat alle kinderen drie keer per week in beweging kunnen komen.

In Engeland is dit al realiteit: het ministerie van onderwijs biedt scholen financiele middelen om een vakdocent in te huren voor gym en voor dans. Zo krijgen scholen (en kinderen) de vrijheid om te kiezen voor een beweegvorm die bij ze past.

Dans heeft geen volledig geoutilleerde gymzaal nodig. Danslessen kunnen plaatsvinden in de speelzaal, in de klas of in een rustige hal. Er zijn vast ook dansscholen die hun deuren open willen stellen voor scholen. Dat scheelt enorm in kosten. En als (voor)scholen kiezen voor een dansdocent die de leerstof in de les kan verwerken, is dat eigenlijk ultiem. Werken aan taal en rekenen en tegelijk motorische vaardigheden ontwikkelen, creatief leren denken en leren samenwerken. Dat scheelt tijd!

Acht onderzoeken die pleiten voor dans en beweging op de (voor)school: 

 1. Samen dansen en bewegen maakt kinderen sociaal, creatief, gezond en gelukkig.
  (Lovatt 2016)
 2. Bewegingsintegratie wordt geassocieerd met een betere motorische ontwikkeling en verminderde cardiovasculaire risicofactoren. (Bartholomew 2011)
 3. Er zijn indicaties dat bewegend leren een rol kan spelen in de preventie van overgewicht en zwaarlijvigheid en in de ontwikkeling van cognitie. (Liu 2008)
 4. Dans op school is het optimum: het combineert muziek, beweging en denksport. De ultieme verrijkte leeromgeving. (Scherder 2018)
 5. Kinderen scoren beter op cognitieve testen wanneer de lesinhoud bewegend wordt aangeboden. (Donnelly 2009)
 6. Kinderen hebben meer aandacht en zijn meer betrokken bij de taak als er bewegingsintegratie wordt toegepast. (Mahar 2006)
 7. Doordat kinderen op school beweging en leren combineren, zijn zij fysiek actiever.
  (Erwin 2011)
 8. Om volledig tot ontwikkeling te kunnen komen, dienen peuters en kleuters dagelijks 5-8 uur te bewegen en te spelen. Voor schoolkinderen geldt dagelijks 4-5 uur en voor volwassenen dagelijks 3-4 uur.  (balanced and barefoot)

Er staan enthousiaste vakdocenten klaar die graag bewegingslessen willen geven. Dit ontlast de pedagogisch medewerker en de leerkracht. Zij gaan ook graag met u in gesprek over het toepassen van bewegend leren en over de mogelijkheden die uw locatie biedt voor buitenonderwijs en bewegingstussendoortjes. Let’s move!

[zombify_post]


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

77