Werkplekleren in plaats van Pabo’s en lerarenopleidingen

In het meester-gezelsysteem ga je direct aan de slag, van krullenjongen/meisje tot meester-timmerman-vrouw. Idee voor het onderwijs!


Op pabo’s en lerarenopleidingen leren we omgaan met kinderen zonder dat ze in de buurt zijn. Zijn ze (op stagedagen) wel in de buurt, dan is er onvoldoende feedback, want de leerkracht die jou moet begeleiden is overbelast/ Wie dit heeft verzonnen…? In het meester-gezelsysteem leer je het vak op de werkplaats, in dit geval: de school. Het hele apparaat wordt van het HBO over de schutting getild naar de sectoren waar je wilt komen te werken. Of dit op schoolniveau of bestuursniveau wordt georganiseerd maakt niet zoveel uit. Schaf de pabo’s en lerarenopleidingen af, het is als een rijschool zonder auto’s. Laat schoolbesturen nieuwe krachten opleiden. Er zijn meteen veel extra handen, en de opleiding wordt veel aantrekkelijker: werkend je diploma halen (doet de Landmacht ook).

[zombify_post]


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

64