’Golden Circle of Creativity’

Bij leerkracht en leerling zou gewerkt moeten worden aan een basishouding die aandacht voor creativiteit bij voortduring zou garanderen in het leer- en ontwikkelproces


Een sleutelwoord dat naar voren kwam bij het zoeken naar oplossingen bleek ‘basishouding’. Bij leerkracht en leerling zou gewerkt moeten worden aan een basishouding die aandacht voor creativiteit bij voortduring zou garanderen in het leer- en ontwikkelproces. Eén van de gepresenteerde oplossingen vertoonde grote gelijkenis met de Golden Circle van Simon Sinek. Niet alleen qua presentatie (3 in elkaar vallende cirkels), maar ook qua benadering; starten bij het ‘waarom’, doorstappen naar het ‘hoe’ om tenslotte te kijken ‘wat’ er praktisch gedaan kan worden. Met een knipoog naar Simon Sinek werd aan de oplossing daarom de term ’Golden Circle of Creativity’ meegegeven.

1e cirkel: Waarom?
De basis van de oplossing is de vaststelling dat creativiteit een noodzakelijkheid is die vandaag de dag steeds belangrijker wordt en dus al bij kinderen verder ontwikkeld moet worden met het al aanwezige niveau als basis. In ieder geval niet teniet mag worden gedaan, zoals nu vaak het geval is.

2e cirkel: Hoe?
Bij de zoektocht naar het ‘hoe’ kunnen verschillende perspectieven benut worden. Enkele voorbeelden werden al genoemd; nieuwsgierigheid van het kind, de omgeving waarin geleerd wordt en het sturen op ‘anders kijken’. Bewust praat ik hier van voorbeelden. Het zou aanbeveling verdienen om ‘samen met het veld’ vast te stellen welke invalshoeken het best zullen voldoen om bij voortduring te sturen op creativiteit.

3e cirkel: Wat?
De buitenste cirkel kan gezien worden als ‘toolbox’. Welke zaken kan ik als leerkracht praktisch inzetten of benutten om bijvoorbeeld nieuwsgierigheid verder aan te wakkeren, de kinderen eens anders naar zaken te laten kijken, etc.

Het meegeven van de Golden Circle of Creativity, zowel aan leerkrachten in opleiding (PABO) als in de praktijk, is echter al een mooie eerste stap.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Eduhackathon Rotterdam


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

39