‘Lege invulling’ & ‘vrije ontwikkeltijd’

Leerkrachten ervaren dat zij zelf te weinig ruimte en tijd ervaren om zichzelf en de kinderen te kunnen ontwikkelen op een gebied dat zij zelf kiezen. Dit probleem is toegespitst op leerling en leerkracht.


leerlingenruimte bieden om op eigen gekozen gebied zich te kunnen ontwikkelen en te ontdekken waar hun talenten liggen?

leerkrachten ruimte bieden om op eigen gekozen gebied zich te kunnen ontwikkelen en meer ruimte te geven om met het onderwijs mee te denken?

Probleemstelling

Leerkrachten ervaren dat zij zelf te weinig ruimte en tijd ervaren om zichzelf en de kinderen te kunnen ontwikkelen op een gebied dat zij zelf kiezen. Dit probleem is toegespitst op leerling en leerkracht. 

  1. Er wordt ervaren dat leerlingen te weinig tijd en ruimte wordt geboden om zich te ontwikkelen of mee te kunnen denken op een eigen gekozen gebied. Kinderen verliezen hierdoor motivatie en inzicht om zich te kunnen ontwikkelen op bijvoorbeeld een creatief of technisch vlak, wat invloed kan hebben op de latere beroepskeuze. Daarnaast wordt ervaren dat kinderen te weinig inzicht hebben op eigen talenten en vaardigheden en de vragen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’ moeilijk kunnen beantwoorden.
  2. Er wordt ervaren dat leerkrachten zich graag willen ontwikkelen of meedenken op een eigen gekozen gebied, maar dat hier in de praktijk geen ruimte voor is door de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en de verwachtingen vanuit directie en inspectie.Oplossing

De oplossingen voor de probleemstelling zijn opgebouwd van korte naar lange termijn voor zowel leerlingniveau als leerkrachtniveau.

Oplossingen op Leerlingniveau

  1. Bied de kinderen een leeg vel papier aan voor eigen invulling, oftewel ‘De lege invulling’.  
  2. Vakvrije uren in het rooster
    Krijg je zelf ook niet de beste ideeën op de fiets als je even niets aan het doen ben? Het schijnt zelfs dat de post-it is uitgevonden toen iemand er per ongeluk achter kwam dat een papiertje met plakrand erg handig is. Geef kinderen de ruimte om even niets te doen en zelf een keuze te maken.

Oplossingen op Leerkrachtniveau

  1. Bied de leerkrachten een leeg vel papier aan voor eigen invulling, oftewel ‘De lege invulling’.
  2. Vakvrije uren in het rooster.
  3. 20 % vrije ontwikkeltijd voor elke leerkracht.


Organisatie van de oplossing:

Neem voor meer informatie contact op met Eduhackathon Rotterdam


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

49