20% van de tijd in groei investeren

Structureel, bij voorkeur een vaste dag of dagdeel, vrijmaken voor innovatie en persoonlijke investeringen. Je laten inspireren door collega’s, over besturen heen. De visie van broedplaats010 en connecteach010 komen hierin terug.


De leraar die zich verstikt voelt door niet het gene te kunnen doen wat de persoon het liefste doet. Lesgeven, verdieping met de leerlingen zoeken, helpen de leerlingen te groeien. Pursang het lesgeven dus. 

Hierdoor verliest de leerkracht het plezier in het werk en is de leraar gestopt met lesgeven. De leerkracht zou terugkeren onder de voorwaarde dat bepaalde zaken structureel veranderen. 

Oplossing

De oplossing is dat er structureel, wekelijks, bij voorkeur een vaste dag of dagdeel, wordt vrijgemaakt voor innovatie en persoonlijke investeringen. De visie van broedplaats010 en connecteach010 komen hierin terug. Je laten inspireren door collega’s, over besturen heen.

De leerkracht is vanuit een continu leerproces bezig met zijn professionalisering, staat steviger voor de groep en kan zijn kennis ook  weer overdragen binnen zijn/haar team. De investering is vrij minimaal, rendement direct meetbaar. 

Uitwerking

Leerkrachten die deelnemen aan de innovatiepool worden een dag per week vrij geroosterd. Dit kan vanuit de financiële pool die een school in Rotterdam heeft.

Het voorbeeld is de Emmausschool waarbij de vraag vanuit de directie werd gesteld: wat zou jij aan de school willen veranderen om tot een betere werk/leeromgeving te komen? Er deden 12 leerkrachten (van de 94) mee. Zij gingen een commitment aan van 4 maanden om in die 4 maanden eerst te formuleren wat ze gingen onderzoeken en daarna om met een concreet idee te komen. De ideeën kregen vervolgens, na overleg, goedkeuring en werden binnen de school geïmplementeerd. De school haalde de financiën uit het geld wat verkregen is door verschillende subsidies. Het gemeenschappelijke doel, de kwaliteit van het onderwijs, rechtvaardigde deze investering en inzet van de subsidies. 


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

37