Meet-ups ipv Studiedagen

Door gebruik te maken van de tijd die gereserveerd is voor studiedagen voelt het zowel voor de leraar, als voor de directie niet als een extra belasting, hoeft het niet ten koste te gaan van andere inzet en kan het snel gerealiseerd worden. Organiseer dus meet-ups in plaats van studiedagen.


Leraren ervaren dat zij veel taken moeten uitvoeren in weinig tijd en dat er daardoor weinig aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook tijdens de studiedagen die worden georganiseerd, is er vaak een verplicht en van buitenaf opgelegd programma. 

Leraren voelen daarom weinig regie om hun eigen invulling te geven aan persoonlijke ontwikkeling. 

Oplossing

Organiseer meet-ups in plaats van studiedagen.

Belangrijk is dat iedereen aanwezig is bij deze bijeenkomsten (leraar, IB, RT, directie). Dit zorgt voor vertrouwen, veiligheid en teamgevoel.

De dagen zijn opgedeeld in twee delen: 

1. Dialoog – gesprek met elkaar over hoe het gaat, waar je tegenaan loopt, sterke en zwakke punten, hulpvragen, etc. 

2. persoonlijke ontwikkeling. Je gaat aan de slag met een thema waar jij beter in wilt worden, of je benut deze tijd om inhoudelijke projecten op te zetten. 

Door gebruik te maken van de tijd die gereserveerd is voor studiedagen voelt het zowel voor de leraar, als voor de directie niet als een extra belasting, hoeft het niet ten koste te gaan van andere inzet en kan het snel gerealiseerd worden. 

Meer informatie via EduHackathon!


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

25