Achterstandsgelden / Subsidies anders organiseren

Van aanbodgericht (top down) met sturende ingevulde voorwaarden naar vraaggericht (bottom up) aanvragen en verantwoorden binnen de context van de school.


  • Achterstandsgelden en Subsidies bieden scholen in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid om activiteiten en beleidsplannen te financieren en de uitvoering daarvan mogelijk te maken. De subsidievoorwaarden zijn echter vaak sturend en bepalend voor het aanbod waardoor het niet aansluit op de vraag. Het zijn top down interventies. En de achterstandsgelden in grote steden voor veel scholen ook nog in meer of mindere mate verplicht.  Het aanvragen en verantwoorden van subsidies is een tijdrovende klus Tijd die afgaat van de kerntaak. Schoolleiders en overheid zouden dit anders kunnen organiseren.  

Verbind aan iedere school iemand die, naar behoefte van de school de benodigde subsidie en achterstandsgelden aanvraagt en verantwoordt. Vraag en contextgericht  i.p.v. aanbodgericht. 

[zombify_post]


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

58