Betere beoordeling van scholen

Kinderen en ouders beoordelen hun school en andere waarden dan hoge scores en cognitieve vakken worden belangrijk


Op dit moment kunnen ouders een school alleen beoordelen op de scores en hun promopraatje. Het zou geweldig zijn als ook andere waarden en criteria meetelde. Dat zou kunnen door ouders en kinderen hun scholen te laten beoordelen en dat online beschikbaar te maken voor de ouders die een school zoeken. Andere punten zou kunnen zijn: Voel ik me veilig? Word ik gezien? Word er naar me geluisterd? Krijg ik hulp? Ben ik tevreden? Tevredenheid over de dialoog met school.. Daarnaast zouden andere gegevens ook openbaar moeten zijn zoals: de grootte van de klassen, de hoeveelheid onderwijsassistenten, variatie in het onderwijsaanbod.. Etc etc. In Zweden is dit al beschikbaar voor alle scholen (zie afbeelding).

Een school die een goede beoordeling krijgt van ouders en kinderen zou je dan eerder kiezen ondanks minder hoge scores. Het zou scholen ook dwingen tot verbeteringen op andere vlakken.

[zombify_post]


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

42